Novosti

Mudro do kredita!

Mikrokreditna fondacija Sunrise pokreće kampanju „MUDRO DO KREDITA!“

U mjesecu oktobru 2019. godine, MKF Sunrise, članica MFC-a je zvanično započela sa kampanjom „MUDRO DO KREDITA!“ – jednomjesečna edukativna kampanja namjenjena trenutnim i potencijalnim klijentima. Kampanja je organizovana pod pokroviteljstvom Microfinance Centre-a – međunarodne organizacije koja promoviše međunarodne standarde zaštite klijenata i finansijsku edukaciju. Kampanja će biti provedena u 14 država: Albanija, Armenija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Gruzija, Grčka, Kosovo, Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Rumunija, Srbija i Tadžikistan.

Kampanja „MUDRO DO KREDITA!“ obuhvata par pitanja koje je potrebno da postavite sami sebi da bi bili sigurni da ćete uzeti iznos kredita koji ćete moći uredno vraćati. Tokom kampanje, koja će se odvijati u oktobru 2019. godine, zaposlenici MKF Sunrise će kontaktirati postojeće i potencijalne klijente te ih upoznati sa Kampanjom, što uključuje informisanje putem postera, letaka, brošura, Web stranice MKF Sunrise, Facebook stranice MKF Sunrise i Instagrama, kao i putem prezentacije na fokus grupama klijenata.

Za sve informacije pozovite besplatnu Info liniju: 0800 30 565.