Ulaganje u posao

Želim uložiti novac u svoj posao

Ukoliko želite uložiti sredstva u Vaš posao, za Vas u ponudi imamo kredite od 1.000 do 10.000 KM uz maksimalan rok otplate do 36 mjeseci.

Krediti za otpočinjanje, održavanje i razvoj poslova za proizvodne, trgovinske i uslužne djelatnosti u oblasti mikropoduzetništva sa namjenom ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, kao i repromaterijal.

Krediti za taxi vozače, koji  su nosio licence za obavljanje usluga taxi prevoza, i koji imaju odobrenje za rad od nadležnog organa, te koji u svom vlasništvu imaju motorno vozilo. Svrha kredita je za otpočinjanje, održavanje i razvoj poslova u djelatnosti taxi prevoza.