Poljoprivreda

Želim uložiti u svoju poljoprivrednu djelatnost

Želite li uložiti sredstva u Vašu poljoprivrednu djelatnost za Vas u ponudi imamo kredite od 300 do 10.000 KM u maksimalan rok otplate do 36 mjeseci.

Krediti za otpočinjanje, održavanje i razvoj poslova u svim granama poljoprivredne djelatnosti sa namjenom ulaganja u osnovna i obrtna sredstva, kao i repromaterijal.

Krediti za poboljšanje životnih uslova podnosioca zahtjeva za kredit i članova zajedničkog domaćinstva i smanjenje troškova domaćinstva.