Novosti

OBAVJEŠTENJE O PRIVREMENIM MJERAMA!

Poštovani Klijenti,

Mikrokreditna Fondacija SUNRISE je u skladu sa odlukama agencija za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske pripremila set mjera za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica klijentima čija je kreditna sposobnost smanjena ili ugrožena pojavom virusnog oboljenja COVID-19.

Privremene mjere koje vam MKF SUNRISE može  ponuditi su:

    MORATORIJ

Moratorij predstavlja odgodu plaćanja svih kreditnih obaveza za period trajanja moratorija.

Moratorij može biti odobren u trajanju:

– od 1 do 6 mjeseci za kredite koji su isplaćeni u predstavništvima u Republici Srpskoj;

– od 1 do 12 mjeseci za kredite koji su isplaćeni u predstavništvima u Federaciji BIH.

Prije definisanja adekvatnog modaliteta otplate kredita za svakog klijenta Fondacije koji je direktno ili indirektno pogođen vanrednim okolnostima , a kao posljedica mjera koje se odnose na ograničenje kretanja i zaštitu zdravlja stanovništva Fondacija može odobriti privremeni moratorij na zahtjev klijenta.

Za kredite koji su odobreni u predstavništvima Fondacije u Federaciji BiH privremeni moratorij može biti odobren do 31.07.2020.godine.

Za kredite koji su odobreni u predstavništvima Fondacije u Republici Srpskoj privremeni moratorij može biti odobren do 22.07.2020.godine.

Klijentima koji ispunjavaju uslove Fondacija će odobriti moratorij pod sljedećim uslovima:

– Odgoda plaćanja svih dospjelih kreditnih obaveza u MKF SUNRISE u periodu trajanja moratorija;

– Produženje krajnjeg roka otplate kredita za period odobrenog moratorija;

– Za vrijeme trajanja moratorija MKF SUNRISE ne vrši obračun zatezne kamate;

Po osnovu odobrenog moratorija MKF SUNRISE ne obračunava naknadu, niti bilo kakve dodatne troškove;

– U periodu trajanja moratorija, rejting u Centralnom registru kredita po kreditu u MKF SUNRISE biće jednak rejtingu sa danom 29.02.2020. godine.

– U toku trajanja  moratorija klijent ima mogućnost da podnese zahtjev za odobrenje drugih privremenih mjera koje  odgovaraju njegovim finansijskim mogućnostima (npr. zahtjev za reprogram kredita, ili zahtjev za isplatu dodatnih sredstava pod povoljnijim uslovima).

– U svim slučajevima kada Fondacija  klijentima odobri  moratorij  ukupan trošak za klijenta po odobrenom moratoriju, neće biti veći od iznosa koji bi klijent platio po aktuelnom otplatnom planu.

Klijent kojem je odobren moratorij može se u toku trajanja ili po isteku moratorija dobrovoljno odreći moratorija ukoliko plati sve dospjele anuitete, nakon čega će se otplata kredita nastavit po otplatnom planu Ugovora o kreditu pod uslovom da se moratorija odreknu i svi sudužnici ako ih je bilo.

    REPROGRAM KREDITA

Reprogram kredita podrazumjeva izmjenu ugovorenih uslova otplate kredita, kao što su izmjena roka za otplatu kredita i izmjena visine anuiteta.

Reprogramom se može rok za otplatu kredita produžiti do 12 mjeseci u odnosu na krajnji rok za otplatu kredita po aktuelnom otplatnom planu.

Reprogramom se klijentu može odobriti odgoda plaćanja glavnice (grejs period) do 6 mjeseci, u kojem periodu klijent plaća samo redovnu kamatu.

 U slučaju kada se klijentu odobri reprogram kao prva privremena mjera ukupan trošak za klijenta po odobrenom reprogramu neće biti veći od iznosa koji bi klijent platio po aktuelnom otplatnom planu.

    KREDIT ZA DODATNA SREDSTVA

Ova privremena mjera  podrazumjeva da klijent može podnijeti zahtjev za kredit za dodatna sredstva radi prevazilaženja poteškoća uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja COVID – 19.

Kredit za dodatna sredstva Fondacija će odobravati po izuzetno povoljnim uslovima, što podrazumijeva znatno nižu kamatnu stopa u odnosu na aktivni kredit (do 20%), mogućnost korištenja grejs perioda do 6 mjeseci, i bez troška za obradu kredita.

    PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIVREMENE MJERE

Prilikom ugovaranja privremenih mjera Fondacija neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade koje su povezane sa modifikacijom kreditnih obaveza.

Ukupan trošak za klijenta, po odobrenju moratorija ili reprograma, neće biti veći od iznosa koji bi klijent platio po aktuelnom otplatnom planu, a može biti određen i u manjem iznosu, u skladu sa odlukama Fondacije.

Kamatne stope se neće povećavati ni po kojem osnovu i biće iste kao u prvobitnom ugovoru, ili niže.

U slučaju kada pored klijenta imaju i drugi učesnici po kreditu, isti moraju podnijeti zahtjev za odobrenje neke od privremenih mjera, na način koji je propisan za klijenta.

Fondacija neće vršiti reprogramiranje već reprogramiranih kredita.

Sve navedene mjere su namjenjene klijentima koji su direktno ili indirektno pogođeni posljedicama pandemije virusnog oboljenja Covid-19.

Zahtjev za odobravanje jedne od privremenih mjera može se podnijeti lično u najbližem predstavništvu Mikrokreditne fondacije SUNRISE, ili na jedan od sljedećih načina: popunjavanjem obrasca na našoj web stranici, putem SMS-a, email-a, ili putem naše oficijelne facebook stranice.

Svakom zahtjevu klijenta, Fondacija će pristupiti sa posebnom pažnjom, te će klijenti biti obavješteni o donešenoj odluci.

Za realizaciju bilo koje od privremenih mjera potrebno je da saglasnost daju svi učesnici u kreditu (korisnik kredita i sudužnici, ako ih ima). Ukoliko bilo ko od učesnika po kreditu ne da saglasnost na odobrenu privremenu mjeru, privremena mjera neće biti aktivirana, a otplata kredita će se nastaviti po otplatnom planu Ugovora o kreditu.

Fondacija preporučuje klijentima da se, prije ili prilikom podnošenja zahtjeva, savjetuju sa svojim kreditnim službenikom u cilju pronalaženja mjere koja je za klijenta najpovoljnija.

Sva predstavništva MKF SUNRISE su otvorena. Radno vrijeme predstavništava u FBiH je  od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:30 časova, a u  Republici Srpskoj istim danima od 08:00 do 16:00 časova. U mjesecu junu 2020. godine sva predstavništva Fondacije radiće i subotom od 09:00 do 14:00 časova.

Spisak poslovnica i brojeve telefona mogu se pronaći na sljedećem linku:  http://microsunrise.ba/poslovnice/

Zahtjev za neku od privremenih mjera klijent može popuniti na sljedećem linku:

ili  se obratiti MKF Sunrise na jedan od sljedećih načina:

– SMS-om (telefonski broj Vašeg kreditnog službenika);

– Putem pošte: MKF SUNRISE, Zagrebačka 50, 71 000 Sarajevo;

– Putem elektronske pošte: sunrise@microsunrise.ba;

– Putem poruka na društvenim mrežama Fondacije: facebook stranice ili instagrama.

Po prijemu zahtjeva, klijenta će kontaktirati nadležni kreditni službenik, koji će ga obavjestiti o potrebi za dostavljanjem dodatne dokumentacije. Nakon razmatranja zahtjeva, MKF SUNRISE će donijeti odluku o zahtjevu i o tome obavijestiti korisnika kredita i sudužnike, ukoliko ih ima.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani klijenti mogu kontaktirati kreditnog službenika koji je obrađivao kredit ili pozvati  besplatnu info liniju MKF SUNRISE: 0800 30 565.

S poštovanjem,

MKF SUNRISE