OBAVJEŠTENJE O PRIVREMENIM MJERAMA!

Poštovani Klijenti,

MKF SUNRISE je, u skladu sa novim Odlukama agencija za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske (Sl. novine FBiH 60/20, 21/21 i 104/21; Sl. glasnik RS 89/20,22/21 i 120/21 ) usaglasila Odluke i mjere, te prilagodila mjere za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica klijentima čiji su prihodi ili izvori sredstava za otplatu kredita smanjeni kao posljedica virusnog oboljenja COVID-19.

Privremene mjere koje vam MKF SUNRISE može odobriti pod uslovima propisanim internim aktima MKF SUNRISE su:

Podrazumjeva izmjenu ugovorenih uslova otplate kredita (reprogram) primjenom jedne ili kombinacijom sljedećih privremenih mjera:

  • produženje krajnjeg roka za otplatu kredita;
  • grejs period za otplatu glavnice kredita, na period najduže do 31.03.2022. godine, za vrijeme kojeg klijent plaća samo ugovorenu kamatu;
  • spajanje kredita istog korisnika;
  • preuzimanje duga ili pristupanje dugu koje uključuje i izmjenu ugovorenih uslova kredita;
  • sve druge slučajeve koji uključuju izmjenu ugovorenih uslova kredita.

Podrazumjeva da klijent može podnijeti zahtjev za kredit za dodatna sredstva radi prevazilaženja poteškoća sa likvidnošću uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja COVID – 19. Razmatranje zahtjeva za odobravanje kredita za dodatna sredstva će se vršiti po internim procedurama Fondacije i vodeći se odlukama agencija za bankarstvo.

Zahtjev za odobravanje jedne od privremenih mjera podnosi se lično u predstavništvu MKF SUNRISE u kojem se podnosio zahtjev za kredit.

Obrazac zahtjeva za privremene mjere možete preuzeti ovdje: OVDJE ili u najbližem predstavništvu MKF SUNRISE.

Na osnovu pisanog zahtjeva klijenta i pojedinačne kreditne analize, nadležna lica i organi MKF SUNRISE će odlučiti da li će odobriti zahtjevanu privremenu mjeru ili će klijentu ponuditi drugu privremenu mjeru ili kombinaciju propisanih mjera.

Ukoliko bilo ko od učesnika po kreditu ne prihvati ponuđenu privremenu mjeru, na snazi ostaje važeći ugovor sa otplatnim planom.

U svim slučajevima kad se klijentima MKF SUNRISE odobrava neka od privremenih mjera, efektivna kamatna stopa (EKS) po odobrenoj mjeri, ili po kombinaciji odobrenih mjera, neće biti veća od EKS koja je definisana u osnovnom ugovoru, ili važećem aneksu osnovnog ugovora;

Za realizaciju privremenih mjera, MKF SUNRISE neće naplaćivati dodatne naknade.

Sva predstavništva MKF SUNRISE su otvorena. Radno vrijeme predstavništava u FBiH je od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:30 časova, a u Republici Srpskoj istim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Spisak poslovnica i brojeve telefona možete pronaći na sljedećem linku: https://microsunrise.ba/poslovnice/

Za sva dodatna pitanja zainteresovani klijenti mogu kontaktirati nadležnog kreditnog službenika ili pozvati besplatnu info liniju MKF SUNRISE: 0800 30 565.

S poštovanjem,
MKF SUNRISE