Društvena odgovornostNovosti

Udruženje građana „URODIOLTK“ Tuzla

„URODIOLTK“ je nevladina i neprofitna organizacija koja okuplja lica sa poteškoćama u razvoju, sa područja Tuzlanskog kantona. Udruženje je osnovano 1997. godine i broji 150 članova. Trenutni broj korisnika dnevnog centra koji svakodnevno borave u udruženju je 27.

Udruženje u okviru Dnevnog centra organizuje razne akcije u kojima su njihovi članovi aktivno uključeni u razne akcije, edukativno-kreativne metode pristupa i radno-okupacione terapije. Kroz organizovane kreativne radionice zajedno sa svojim roditeljima, volonterima i defektolozima, članovi učestvuju u izradi raznih ukrasnih predmeta, nakita, bižuterije, šivenih i pletenih predmeta i drugih raznih rukotvorina. Sve predmete koje članovi izrade, organizovano izlažu i prodaju na raznim priredbama, sajmovima i manifestacijama, a svakodnevno su izloženi i mogu se pogledati u prostorijama Udruženja.

U želji da život članova Udruženja učinimo ljepšim, sadržajnijim i omogućimo im da bar na momenat zaborave teret koji nose, MKF SUNRISE je podržala rad Udruženja „URODIOLTK“.

Zahvaljujemo se Udruženju na ovoj zahvalnici i želimo im puno uspjeha u daljem radu.

Vaša MKF SUNRISE