Društvena odgovornost

Projekat Škola Fudbala SPORTINO-MA Maglaj

Škola Fudbala SPORTINO – MA Maglaj od 2015. godine okuplja zavidan broj mališana koji osim u Bosni i Hercegovini, ostvaruju uspjeh i na mnogobrojnim međunarodnim turnirima.

Osim redovnih treninga i turnira, vrijedno je spomenuti da škola također redovno organizuje različita sportska druženja sa drugim školama fudbala iz države, kao i učestvovanje bh mališana u novoformiranoj Respekt ligi. Sunrise je prepoznao vrijedni rad i trud ovih mališana i njihovih trenera, te odlučio postati jedan od sportskih prijatelja i sponzora kluba.