Obavještenje o privremenim mjerama

Poštovani Klijenti,

Mikrokreditna Fondacija SUNRISE je u skladu sa odlukama agencija za bankarstvo Federacije BiH i Republike Srpske pripremila set mjera za ublažavanje nepovoljnih ekonomskih posljedica klijentima čija je kreditna sposobnost smanjena ili ugrožena pojavom virusne bolesti COVID-19.

Privremene mjere koje vam možemo ponuditi su:

Moratorij predstavlja odgodu plaćanja svih kreditnih obaveza za period trajanja moratorija.

Moratorij može biti odobren u trajanju:

– od 1 do 6 mjeseci za kredite koji su isplaćeni u predstavništvima u Republici Srpskoj;

– od 1 do 12 mjeseci za kredite koji su isplaćeni u predstavništvima u Federaciji BiH.

U periodu trajanja vanrednih okolnosti, zbog smanjene mogućnosti kretanja, Fondacija će u pravilu odobravati privremeni moratorij na period do tri mjeseca pod sljedećim uslovima:

– Odgoda plaćanja svih dospjelih kreditnih obaveza u MKF SUNRISE u periodu trajanja moratorija;

– Produženje krajnjeg roka otplate kredita za period odobrenog moratorija;

– Za vrijeme trajanja privremenog moratorija MKF SUNRISE ne vrši obračun zatezne kamate;

– Po osnovu odobrenog moratorija MKF SUNRISE ne obračunava naknadu, niti bilo kakve dodatne troškove;

– U periodu trajanja moratorija, rejting u Centralnom registru kredita po kreditu u MKF SUNRISE biće jednak rejtingu sa danom 29.02.2020. godine.

– U toku trajanja privremenog moratorija klijent ima mogućnost da podnese zahtjev za odobrenje drugih privremenih mjera koje su, ili koje će biti prihvatljivije finansijskim mogućnostima klijenta (npr. reprogram kredita- gdje neće biti dodatnih troškova, bez obzira na period produženja otplatnog plana, isplata kredita za dodatna sredstva pod povoljnijim uslovima i dr.).

– U svim slučajevima kada se klijentima odobravaju moratorij ili reprogram kredita, ukupan trošak za klijenta po odobrenom moratoriju, neće biti veći od iznosa koji bi klijent platio po aktuelnom otplatnom planu.

Pored moratorija, u toku trajanja privremenog moratorija ili po njegovom isteku, Fondacija može sa klijentom ugovoriti  jednu ili kombinaciju sljedećih privremenih mjera: reprogram kredita i kredit za dodatna sredstva.

Reprogram kredita podrazumjeva izmjenu ugovorenih uslova otplate kredita, kao što je izmjena roka za otplatu kredita i visine anuiteta, pri čemu klijent neće imati dodatnih troškova.

U cilju pronalaženja najadekvatnijeg načina otplate duga, Fondacija će, pored promjene roka otplate kredita i visine anuiteta, klijentima koji ispunjavaju uslove omogućiti da izvrše spajanje duga po aktivnim kreditima koje imaju u Fondaciji, te preuzimanje duga po aktivnim kreditima drugih klijenata.

U slučaju reprogramiranja duga, Fondacija može na zahtjev klijenta odobriti odgodu plaćanja (grejs period) do 6 mjeseci, i u tom periodu klijent plaća samo redovnu kamatu.

Ova privremena mjera  podrazumjeva da klijent može podnijeti zahtjev za kredit za dodatna sredstva radi prevazilaženja poteškoća uzrokovanih pandemijom virusnog oboljenja COVID – 19.

Kredit za dodatna sredstva Fondacija će odobravati po izuzetno povoljnim uslovima, što podrazumijeva znatno nižu kamatnu stopa u odnosu na aktivni kredit (do 20%), mogućnost korištenja grejs perioda do 6 mjeseci, i bez troška za obradu kredita

Prilikom ugovaranja privremenih mjera Fondacija neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge, odnosno naknade koje su povezane sa modifikacijom kreditnih obaveza.

Ukupan trošak za klijenta, po odobrenju moratorija ili reprograma, neće biti veći od iznosa koji bi klijent platio po aktuelnom otplatnom planu, a može biti određen i u manjem iznosu, u skladu sa odlukama Fondacije.

Kamatne stope se neće povećavati ni po kojem osnovu i biće iste kao u prvobitnom ugovoru, ili niže.

U slučaju kada pored klijenta imaju i drugi učesnici po kreditu, isti moraju podnijeti zahtjev za odobrenje neke od privremenih mjera, na način koji je propisan za klijenta.

Fondacija neće vršiti reprogramiranje već reprogramiranih kredita.

Sve navedene mjere su namjenjene klijentima koji su direktno ili indirektno pogođeni posljedicama pandemije virusnog oboljenja Covid-19.

Zahtjev za odobravanje jedne od privremenih mjera može se podnijeti lično u najbližem predstavništvu Mikrokreditne fondacije SUNRISE, ili na jedan od sljedećih načina: popunjavanjem obrasca na našoj web stranici, putem SMS-a, email-a, ili putem naše oficijelne facebook stranice.

Svakom zahtjevu klijenta, Fondacija će pristupiti sa posebnom pažnjom, te će klijenti biti obavješteni o donešenoj odluci.

Za realizaciju bilo koje od privremenih mjera potrebno je da saglasnost daju svi učesnici u kreditu (korisnik kredita i sudužnici, ako ih ima).

Fondacija preporučuje klijentima da se, prije ili prilikom podnošenja zahtjeva, savjetuju sa svojim kreditnim službenikom u cilju pronalaženja mjere koja je za klijenta najpovoljnija.

Sva predstavništva MKF SUNRISE su otvorena. Radno vrijeme predstavništava u FBiH je  od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:30 časova, a u  Republici Srpskoj istim danima od 08:00 do 16:00 časova. Izuzetak je predstavništvo  u Maglaju koje će do daljnjeg raditi od 08:00-14:00 sati.

Spisak poslovnica i brojeve telefona mogu se pronaći na sljedećem linku:  http://microsunrise.ba/poslovnice/

Zahtjev za neku od privremenih mjera klijent može popuniti na sljedećem linku: Kliknite ovdje

ili  se obratiti MKF SUNRISE na jedan od sljedećih načina:

–  SMS-om (telefonski broj Vašeg kreditnog službenika);

–  Putem pošte: MKF SUNRISE, Zagrebačka 50, 71 000 Sarajevo;

–  Putem elektronske pošte: sunrise@microsunrise.ba;

–  Putem poruka na društvenim mrežama Fondacije: Facebook stranice ili Instagrama.

Po prijemu upita, klijenta će kontaktirati nadležni kreditni službenik, koji će ga obavjestiti o potrebi za dostavljanjem dodatne dokumentacije. Nakon razmatranja zahtjeva, MKF SUNRISE će donijeti odluku o zahtjevu i o tome obavijestiti korisnika kredita i sudužnike, ukoliko ih ima.

Za sva dodatna pitanja zainteresovani klijenti mogu kontaktirati kreditnog službenika koji je obrađivao kredit ili pozvati  besplatnu info liniju MKF SUNRISE: 0800 30 565.

S poštovanjem,

MKF SUNRISE